Ana Sayfa ENGLISH İletişim İstanbul Bilgi Üniversitesi
 
 


SOYADI : YENTÜRK
ADI : NİHAL NURHAN
DOĞUM TAR. VE YERİ : 19.5.1958 İSTANBUL
YABANCI DİL : FRANSIZCA, İNGİLİZCE
e-MAIL : yenturk@bilgi.edu.tr
ADDRESS : İstanbul Bilgi Üniversitesi,
Ekonomi Bölümü
Kustepe Kampüsü,
Şişli, İstanbul


ÇALIŞMA ALANLARI

Türkiye Ekonomisi, Yapısal Uyum Politikaları, Finansal Krizler, Sanayileşme Politikaları, Yatırımları, Teknolojik Gelişme


EĞİTİM:

1964-1969 İLKOKUL; Nilüfer Hatun İlkokulu.
1969-1978 ORTA ÖĞRETİM; Saint Michel Fransız Lisesi.
1978-1982 LİSANS; İTÜ İşletme Fakültesi, Tez:İktisadi Planlama ve İktisat Politikaları.
1982-1984 YÜKSEK LİSANS; İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü İşletme Programı. TEZ: Teknolojik Gelişmede Araştırma Geliştirme Harcamaları Üzerine bir İnceleme.
1982-1984 YÜKSEK LİSANS; İÜ İktisat Fakültesi TEZ: Teknolojik Gelişme ve Türk İmalat Sanayinde Emeğin ve Sermayenin Marjinal Verimliliği.
1984-1988 DOKTORA PROGRAMI; İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü İşletme Programı. TEZ: Gelişmekte Olan Ülkelerde Teknolojik Yetkinlik ve Teknoloji Transferi.


MESLEKİ ÇALIŞMALAR

1. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Economi Bölümünde Profesör (2003'the itibaren).
2. İstanbul Bilgi Üniversitesi, STK Eğitim ve Araştırma Birimi Direktörü (2003'ten itibaren).
3. İTÜ Senato Üyeliği (2001-2002).
4. İTÜ İşletme Fakültesi İktisat Anabilim dalında Profesör (1998-2003). Verdiği Dersler: (Lisans) Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, (Yüksek Lisans) Teknolojik Gelişmeler, Sanayileşme Analizi, Makroiktisadın Güncel Sorunları.
5. İTÜ İşletme Bölümü Bölüm Bşk. Yard. (1993-1996).
6. İTÜ İşletme Fakültesi İktisat Anabilim dalında Doçent (1991-1998). Doçentlik Bilim Dalı: Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme.
7. İTÜ İşletme Fakültesinde Yardımcı Doçent (1988-1991).
8. İTÜ İşletme Fakültesinde Araştırma Görevlisi (1982-1988).
9. Yapısal Uyum Politikaları, Bölüşüm ve Yatırımlar isimli uluslararası çalışma grubunun üyeliği, Paris-I Sorbonne üniversitesi, Centre de Recherche Economique de l'IEDES (Haziran-Temmuz 1996).
10. Teknolojik Gelişmeler ve Uluslararası Bütünleşme isimli uluslararası çalışma grubunun üyeliği, Paris-I Sorbonne üniversitesi, Centre de Recherche Economique de l'IEDES (Ocak-Şubat-Mart 1995).
11. Ford Foundation, Orta Doğu Araştırma Yarışması, Technological Change and Industrial Policy: Three Cases from Automative, Steel and Clothing Industries Using Industrial Electronics in Turkey isimli araştırma projesi (Temmuz 1991-Aralık 1992)
12. Uluslararası Fiyat Kararsızlığının İktisat Politikalarına Etkisi isimli uluslararası çalışma gurubunun üyeliği, Paris-I Sorbonne üniversitesi, Centre de Recherche Economique de l'IEDES ve UNCTAD (Ocak-Şubat 1991).
13. Paris-I Sorbonne üniversitesinde Misafir Araştırmacı (Avrupa Konseyi Araştırma Bursu, 1989-1990).
14. İTÜ tarafından düzenlenen "International Symposium: Approaches to Regional Transport Problems: Middle-East Requirements" isimli sempozyumun Yürütme Kurulu üyesi ve sempozyum bildiri kitabı koeditörü (23-26 Mayıs 1988).
15. International Development Research Center, Kanada, Technological and Structural Change in the Clothing Industry isimli araştırma projesi çalışması (Temmuz 1987-Aralık 1988).
16. Londra, Imperial College, Department of Social and Economic Studies'te Misafir Araştırmacı (1985-86).
17. "Türkiye Ekonomisi için bir Ekonometrik Model Denemesi" isimli proje (İTO) çalışması grup üyeliği (1985-1987).